!!! DŮLEŽITÉ !!! Info pro návštěvy od 01.05.2024

O nás

Léčebna respiračních nemocí v Martinově Údolí ve Cvikově je zdravotnickým zařízením s dlouhou tradicí.

V současné době je zaměřena na léčbu a diagnostiku onemocnění plic a průdušek dospělých pacientů a je součástí Léčebny respiračních onemocnění ve Cvikově, která má na druhé straně obce i speciální zdravotnické zařízené zaměřené na léčbu dětských pacientů.

Naší základní náplní je léčba chronických plicních onemocnění, zejména chronické obstrukční plicní nemoci, bronchiálního astmatu, chronického kašle a chronických plicních zánětů. S těmito diagnosami se u nás mohou léčit pacienti z celé České republiky.

Rovněž se zabýváme diagnostikou a léčbou akutních plicních onemocnění v rámci rozsahu plicních oddělení okresních nemocnic, zejména diagnostikou endobronchiálních onemocnění včetně rakoviny plic. K tomuto účelu je u nás špičkově vybavené endoskopické pracoviště s erudovanýcm personálem.

Kromě výše uvedeného je v našem ústavu i uzavřené oddělení pro léčbu pacientů s tuberkulózou plic, které splňuje všechny předepsané hygienické standardy. Toto oddělení je jediné v Libereckém kraji.

V zájmu zajištění komplexní péče o pacienty spolupracujeme s plicními odděleními krajských nemocnic v Liberci a v Ústí nad Labem, s oddělením hrudní chirurgie v Ústí nad Labem i se všemi plicními klinikami universitních nemocnic v Praze.

Léčebna
© 2023 LRN Cvikov | Všechna práva vyhrazena