!!! DŮLEŽITÉ !!! Info pro návštěvy od 12.12.2023

Aktuality

Návštěva pana radního

20. 3. 2015

Pan radní Libereckého kraje Mgr. Petr Tulpa pověřený řízením resortu zdravotnictví, navštívil dne 20.3.2015 Léčebnu respiračních nemocí Cvikov, p. o. V rámci prohlídky areálu byly projednávány možnosti financování budoucí rekonstrukce areálu po jednotlivých etapách.

Návštěva pana radního LK Návštěva pana radního LK

Návštěva hejtmana LK Martina Půty

26. 2. 2015

Úvodem návštěvy pana hejtmana zástupce firmy TAYLLOR & COX s.r.o. pan Pilný předal do rukou ředitele organizace Ing. Rudolfa Fockeho certifikát hodnocení organizace z pohledu kvality s názvem „Zdravotnické služby - systémy managmentu kvality – požadavky založené na EN ISO 9001:2008 ČSN EN 15 224“. Toto ocenění získala organizace po několika letech pečlivé přípravy především díky emeritní hlavní sestře paní Haně Stehlíkové, současné hlavní sestře paní Janě Pudelkové a celého zdravotnického personálu pod vedením pana primáře MUDr. Martina Hadravy a paní primářky MUDr. Blanky Faiferové

Nadměrná energetická náročnost vyplývající z provedených energetických auditů je to, co v současné době trápí Léčebnu nejvíce. Cílem budoucích investic je přispět k udržení konkurenceschopnosti ústavu a tím stabilizovat pracovní místa v regionu Cvikovska.

„V prvním kole jsme si posvítili na úspory“, řekl ředitel ústavu a začal vypočítávat společné akce s Libereckým krajem, které se podařilo realizovat. Největším úspěchem a to jak energetickým, tak i ekologickým je spuštění do provozu dvou nových čističek odpadních vod. Díky této investici se snížily náklady na čištění na polovinu a výrazně se zvýšila kvalita vyčištěné vody. Nákupem dvou bronchoskopů se povedlo při veřejném výběrovém řízení ušetřit takřka 100 tisíc Kč, ale ještě jsme získali přístroje s pětinovými náklady na pozáruční servis. Přes tuto úsporu se bezpečnost pro pacienta při tomto komplikovaném zákroku zvýšila, protože 4 kusy bronchoskopů mohou využívat kompletní instrumentarium bronchoskopického sálku. Namontováním 30 kusů úsporných pouličních svítidel se v areálu podařilo zvýšit celkové prosvětlení prostoru a tím i bezpečnost, přestože náklady na elektřinu klesli bezmála na čtvrtinu, z původních 125 W na 37W. Další celá řada opatření v celkové hodnotě 1 800 tisíc Kč byla zaměřena na údržbu střech, budov, topného systému a především do zvýšení kvality služeb pro naše pacienty v rehabilitaci, vybavení pokojů a bezpečnosti.

Hlavním cílem roku 2015 zůstala výměna oken v pavilonu „A“, „D“ a „MÚ“ a celková rekonstrukce 23 pokojů. Na tyto akce byly učiněny první přípravné kroky v oblasti dokumentace a přípravy podkladů pro veřejné výběrové řízení. Akce budou financovány ze společných zdrojů Libereckého kraje, Léčebny respiračních nemocí Cvikov a Evropské Unie.

Vzhledem k časové náročnosti budou akce realizovány v průběhu dvou let.

Na konci roku 2014 se podařilo zachránit doslova rodinné stříbro preventivní opravou 55m hlubokého vrtu o průměru vrtání 600mm. Životnost ocelového pažení o průměru 300 mm je dle dokumentace 40 let a jeho skutečné stáří bylo 45 let. Z toho důvodu jsme nechali vrt převložkovat vysokopevnostním plastovým potrubím německé výroby o průměru 200 mm, které zabrání případnému zhroucení původního pažení. Náklady na preventivní opravu včetně obsypání byly 80 tisíc Kč. Vrtání nového vrtu stejných parametrů, včetně nutného technologického zázemí by překročilo 800 tisíc Kč

Závěrem bych chtěl poděkovat všem zúčastněným a především panu hejtmanovi, že si v takto náročném programu udělal časový prostor a prověřil si na místě situaci a důležitost výše uvedených oprav a investic.

Ing. Rudolf Focke

Hejtman LK Martin Půta

© 2023 LRN Cvikov | Všechna práva vyhrazena