!!! DŮLEŽITÉ !!! Zákaz návštěv

Vzhledem k epidemiologické situaci stále platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Léčebně respiračních nemocí Cvikov, přísp. org. Za splnění určitých podmínek jsou povoleny návštěvy jen po telefonické domluvě s ošetřujícím lékařem a to u pacientů v terminálním stádiu nemoci. Každý návštěvník je povinen si před vstupem zakoupit návštěvnický balíček v hodnotě 50 Kč, prokázat se negativním testem na COVID. Balíček obsahuje: návštěvnický plášť, ústenka, čepice, rukavice a návleky. Balíček obdrží od sestry na oddělení. Před vstupem do budovy LRN je každý povinen provést řádnou dezinfekci rukou a ústa i nos zakrýt respirátorem FFP2. Na vrátnici LRN vyplní dotazník COVID -19.

O nás

Léčebna respiračních nemocí v Martinově Údolí ve Cvikově je zdravotnickým zařízením s dlouhou tradicí.

V současné době je zaměřena na léčbu a diagnostiku onemocnění plic a průdušek dospělých pacientů a je součástí Léčebny respiračních onemocnění ve Cvikově, která má na druhé straně obce i speciální zdravotnické zařízené zaměřené na léčbu dětských pacientů.

Naší základní náplní je léčba chronických plicních onemocnění, zejména chronické obstrukční plicní nemoci, bronchiálního astmatu, chronického kašle a chronických plicních zánětů. S těmito diagnosami se u nás mohou léčit pacienti z celé České republiky.

Rovněž se zabýváme diagnostikou a léčbou akutních plicních onemocnění v rámci rozsahu plicních oddělení okresních nemocnic, zejména diagnostikou endobronchiálních onemocnění včetně rakoviny plic. K tomuto účelu je u nás špičkově vybavené endoskopické pracoviště s erudovanýcm personálem.

Kromě výše uvedeného je v našem ústavu i uzavřené oddělení pro léčbu pacientů s tuberkulózou plic, které splňuje všechny předepsané hygienické standardy. Toto oddělení je jediné v Libereckém kraji.

V zájmu zajištění komplexní péče o pacienty spolupracujeme s plicními odděleními krajských nemocnic v Liberci a v Ústí nad Labem, s oddělením hrudní chirurgie v Ústí nad Labem i se všemi plicními klinikami universitních nemocnic v Praze.

Léčebna
© 2020 LRN Cvikov | Všechna práva vyhrazena