Dokumenty

Typ dokumentu Platnost od Dokumenty
Zřizovací listina včetně příloh 20.3.2012 Zřizovací listina LRN Cvikov
Organizační řád 5.3.2013 Organizační řád LRN Cvikov
Organizační schéma po sloučení 5.3.2013 Organizační schéma po sloučení
Etický kodex 5.3.2013 Etický kodex LRN Cvikov
Výroční zpráva 1.7.2015 Zpráva o činnosti LRN Cvikov 2014
Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. 28.1.2016 Výroční zpráva LRN Cvikov za rok 2015
Účetní závěrka 21.3.2017 Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha - 2016
Rozpočet 2018 2.5.2018 Rozpočet 2018
Střednědobý výhled rozpočtu 2.5.2018 Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2020

Certifikáty

ISO 9001:2008 Systém managementu kvality organizace

ISO 15224:2012 Systém managementu kvality - zdravotnické služby

Objednávky

Portál veřejné správy - objednávky

Smlouvy

Portál veřejné správy - smlouvy

Archiv

Archiv - Dokumenty

© 2018 LRN Cvikov | Všechna práva vyhrazena