!!! DŮLEŽITÉ !!! Info pro návštěvy od 01.05.2024

Dokumenty

Typ dokumentu Platnost od Dokumenty
Zřizovací listina včetně příloh 1.12.2018 Zřizovací listina LRN Cvikov
Organizační řád 1.3.2019 Organizační řád LRN Cvikov
Organizační schéma 1.3.2019 Organizační schéma
Etický kodex 1.3.2019 Etický kodex LRN Cvikov
Výroční zpráva 27.6.2023 Zpráva o činnosti LRN Cvikov 2022
Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. 15.3.2024 Výroční zpráva LRN Cvikov za rok 2023
Účetní závěrka 15.3.2024 Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha - 2023
Rozpočet na rok 2024 26.4.2024 Rozpočet na rok 2024
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024-2026 27.3.2024 Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024-2026 ke schválení
Nahlížení do zdravotnické dokumentace Neustále Nahlížení do zdravotnické dokumentace
Informace pro pacienty 1.10.2022 Informace pro pacienty
Informace pro pozůstalé Neustále Informace pro pozůstalé

Certifikáty

ISO 9001:2015 Systém managementu kvality organizace

ISO 15224:2016 Systém managementu kvality - zdravotnické služby

Objednávky

Portál veřejné správy - objednávky

Smlouvy

Portál veřejné správy - smlouvy

Archiv

Archiv - Dokumenty

© 2023 LRN Cvikov | Všechna práva vyhrazena