Dokumenty

Typ dokumentu Platnost od Dokumenty
Zřizovací listina včetně příloh 1.12.2018 Zřizovací listina LRN Cvikov
Organizační řád 1.3.2019 Organizační řád LRN Cvikov
Organizační schéma 1.3.2019 Organizační schéma
Etický kodex 1.3.2019 Etický kodex LRN Cvikov
Výroční zpráva 6.6.2018 Zpráva o činnosti LRN Cvikov 2017
Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. 30.1.2019 Výroční zpráva LRN Cvikov za rok 2018
Účetní závěrka 12.3.2019 Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha - 2018
Rozpočet 2018 15.3.2018 Rozpočet 2018
Střednědobý výhled rozpočtu 15.3.2018 Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2020
Návrh rozpočtu na rok 2019 15.3.2019 Návrh rozpočtu na rok 2019
Návrh střednědobého výhledu na roky 2020-2021 15.3.2019 Návrh střednědobého výhledu na roky 2020-2021
Informace pro pozůstalé Neustále Informace pro pozůstalé

Certifikáty

ISO 9001:2008 Systém managementu kvality organizace

ISO 15224:2012 Systém managementu kvality - zdravotnické služby

Objednávky

Portál veřejné správy - objednávky

Smlouvy

Portál veřejné správy - smlouvy

Archiv

Archiv - Dokumenty

© 2019 LRN Cvikov | Všechna práva vyhrazena