!!! DŮLEŽITÉ !!! Od 29. 5. 2021 jsou povoleny návštěvy pacientů v LRN Cvikov.

Dokumenty

Typ dokumentu Platnost od Dokumenty
Zřizovací listina včetně příloh 1.12.2018 Zřizovací listina LRN Cvikov
Organizační řád 1.3.2019 Organizační řád LRN Cvikov
Organizační schéma 1.3.2019 Organizační schéma
Etický kodex 1.3.2019 Etický kodex LRN Cvikov
Výroční zpráva 6.6.2018 Zpráva o činnosti LRN Cvikov 2017
Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. 30.1.2019 Výroční zpráva LRN Cvikov za rok 2018
Účetní závěrka 12.3.2019 Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha - 2018
NÁVRH rozpočtu na rok 2021 11.5.2021 NÁVRH rozpočtu na rok 2021
NÁVRH střednědobého výhledu na období 2022-2023 11.5.2021 NÁVRH střednědobého výhledu na období 2022-2023
Informace pro pozůstalé Neustále Informace pro pozůstalé

Certifikáty

ISO 9001:2015 Systém managementu kvality organizace

ISO 15224:2016 Systém managementu kvality - zdravotnické služby

Objednávky

Portál veřejné správy - objednávky

Smlouvy

Portál veřejné správy - smlouvy

Archiv

Archiv - Dokumenty

© 2020 LRN Cvikov | Všechna práva vyhrazena