!!! DŮLEŽITÉ !!! Zákaz návštěv

Vzhledem k epidemiologické situaci stále platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Léčebně respiračních nemocí Cvikov, přísp. org. Za splnění určitých podmínek jsou povoleny návštěvy jen po telefonické domluvě s ošetřujícím lékařem a to u pacientů v terminálním stádiu nemoci. Každý návštěvník je povinen si před vstupem zakoupit návštěvnický balíček v hodnotě 50 Kč, prokázat se negativním testem na COVID. Balíček obsahuje: návštěvnický plášť, ústenka, čepice, rukavice a návleky. Balíček obdrží od sestry na oddělení. Před vstupem do budovy LRN je každý povinen provést řádnou dezinfekci rukou a ústa i nos zakrýt respirátorem FFP2. Na vrátnici LRN vyplní dotazník COVID -19.

Dokumenty

Typ dokumentu Platnost od Dokumenty
Zřizovací listina včetně příloh 1.12.2018 Zřizovací listina LRN Cvikov
Organizační řád 1.3.2019 Organizační řád LRN Cvikov
Organizační schéma 1.3.2019 Organizační schéma
Etický kodex 1.3.2019 Etický kodex LRN Cvikov
Výroční zpráva 6.6.2018 Zpráva o činnosti LRN Cvikov 2017
Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. 30.1.2019 Výroční zpráva LRN Cvikov za rok 2018
Účetní závěrka 12.3.2019 Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha - 2018
Rozpočet na rok 2020 5.5.2020 Rozpočet na rok 2020
Střednědobý výhled na období 2021-2022 5.5.2020 Střednědobý výhled na období 2021-2022
Informace pro pozůstalé Neustále Informace pro pozůstalé

Certifikáty

ISO 9001:2008 Systém managementu kvality organizace

ISO 15224:2012 Systém managementu kvality - zdravotnické služby

Objednávky

Portál veřejné správy - objednávky

Smlouvy

Portál veřejné správy - smlouvy

Archiv

Archiv - Dokumenty

© 2020 LRN Cvikov | Všechna práva vyhrazena