!!! DŮLEŽITÉ !!! Od 25. 10. 2021 ZÁKAZ NÁVŠTĚV v LRN Cvikov.

Dokumenty

Typ dokumentu Platnost od Dokumenty
Zřizovací listina včetně příloh 1.12.2018 Zřizovací listina LRN Cvikov
Organizační řád 1.3.2019 Organizační řád LRN Cvikov
Organizační schéma 1.3.2019 Organizační schéma
Etický kodex 1.3.2019 Etický kodex LRN Cvikov
Výroční zpráva 15.6.2021 Zpráva o činnosti LRN Cvikov 2020
Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. 15.6.2021 Výroční zpráva LRN Cvikov za rok 2020
Účetní závěrka 16.3.2021 Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha - 2020
Rozpočet na rok 2021 1.6.2021 Rozpočet na rok 2021
Střednědobý výhled na období 2022-2023 1.6.2021 Střednědobý výhled na období 2022-2023
Informace pro pozůstalé Neustále Informace pro pozůstalé

Certifikáty

ISO 9001:2015 Systém managementu kvality organizace

ISO 15224:2016 Systém managementu kvality - zdravotnické služby

Objednávky

Portál veřejné správy - objednávky

Smlouvy

Portál veřejné správy - smlouvy

Archiv

Archiv - Dokumenty

© 2020 LRN Cvikov | Všechna práva vyhrazena